NOVĚ NA SLOVENSKU – Ekonomická nadstavba podle slovenské legislativy.

Více informací

Ekonomické analýzy jednoduše

EQUANTA automaticky vytváří účetní výkazy, finanční i controllingové analýzy a komplexní reporting skrze snadný import účetního deníku nebo hlavní knihy.

Nezávazná poptávka

NOVĚ NA SLOVENSKU – Ekonomická nadstavba podle slovenské legislativy

Více informací

Auditorská činnost

Zpracování výkazů, výběr vzorků, kontrola číselných řad a další auditorské funkce.

Účetní a daňová činnost

Práce s výkazy v čase včetně historie, export do daňových programů, automatizovaný reporting.

Manažerská činnost

Finanční analýzy, plánování včetně aktuálního srovnání, controlling či operativní cash-flow.

O aplikaci


Účetní výkazy

Výkazy jsou automaticky vytvářené vždy ve správné legislativní úpravě (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, cash-flow, hlavní knihy, přehled o změnách vlastního kapitálu atd.). Zároveň Equanta umožňuje vytváření různých variant výkazů dle specifik jednotlivých firem (oddíl C a D v rozvaze, krátkodobé a dlouhodobé závazky a další).

 • Základní výkazy
 • Zjednodušené výkazy
 • Mikroúčetní výkazy
 • Účetní knihy
 • Ostatní výkazy

Finanční analýza

Díky finanční analýze máte okamžitý a aktuální obraz o situaci vaší společnosti či účetní jednotky. Finanční ukazatele firmy (rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita tržeb, rentabilita nákladů atd.) můžete sledovat v čase a své údaje můžete srovnávat s doporučenými hodnotami.

 • Základní ukazatele
 • Vertikální a horizontální rozbory
 • Pyramidální rozklady
 • Srovnávání společností
 • Bankrotní modely
 • Bonitní modely
 • Ostatní účetní výkazy

Plány a záměry

S EQUANTOU® získáte komfortní zázemí při tvorbě operativních nebo strategických finančních plánů. Modul umožňuje modelování zdrojů financování chodů společnosti a díky funkci srovnávání můžete porovnat různé scénáře plánů od pesimistické až po optimistickou variantu. V oblasti investičních záměrů získáte nepostradatelného rádce pro rozhodování, které projekty realizovat a které raději ne.

 • Vstupní data
 • Náklady a výnosy
 • Úvěry
 • Základní kapitál a obligace
 • Výstupy plánů a záměrů

Auditing

Modul usnadňující provádění auditu – např. výpočet hladiny materiality, výběr vzorků dat, kontrola číselných řad, rozdíly mezi počátečními stavy a koncovými zůstatky minulého období, apod.

 • Sada nástrojů

Operativní cash flow

Jedná se o velmi účinný nástroj pro operativní řízení provozního peněžního toku. Je vhodný k modelování splatnosti pohledávek závazků k vybraným okruhům obchodních partnerů a poskytuje přehledné grafické zobrazení aktuálních stavů finančních prostředků.

 • Vstupní data cash flow
 • Základní pohled
 • Analýzy cash flow

Účetní analýza

Nástroje, které jsou součástí modulu Účetní analýza, umožňují jednoduché vytváření vámi definovaných pohledů na data a jejich agregace (obraty vybraných účtů za zvolená období, součty částek za vybraná střediska atd.).

 • Základní analýza
 • Kalkulátory

Oceňování společností

Díky výpočetním nástrojům, sloužícím ke stanovení hodnoty firmy, můžete ocenit firmu hned z několika pohledů investora, a to v různých úrovních detailního zpracování.

 • Metoda diskontovaného FCFE
 • Metoda FCFF
 • Další metody

Finanční výpočty

Součástí aplikace EQUANTA® jsou nástroje sloužící k porovnávání různých variant financování. Dostupné jsou i výpočty úročení, spoření, směnek a akciových ukazatelů. Prohlédnout si můžete také simulace bankovních účtů, hypotečních úvěrů a stavebního spoření.

 • Odpisy
 • Účty a úročení
 • Spoření (výpočty)
 • Úvěry a leasing
 • Akcie a obligace

S aplikací jsou spokojeni i tito klienti

Přidejte se k tisícům našich spokojených klientů

Datové zdroje

11 datových zdrojů, které pokrývají vše podstatné, aby Vám v právu nic nechybělo

Dokumenty

Více než milion různých typů dokumentů a unikátního obsahu

Modularita

Nakombinujte si vlastní obsah Codexisu dle témat, které Vás zajímají

Licenční politika

Ideální počet licencí jak pro korporaci, obec, tak i pro malé živnostníky

Spojte se s našim klientským centrem na čísle +420 596 613 333nebo vyplňte poptávkový formulář níže.