Další metody

Metoda EVA
Metoda substanční
Metoda tržní
Modelování WACC