Publikování a export dat

Jednoduše nastavitelné reporty (PDF, HTML)
Exporty do datových i prezentačních formátů