Vstupní data cash flow

Závazky
Pohledávky
Objednávky vydané
Objednávky přijaté