Flexibilita a variabilita

Časové řezy (podoba výkazů v různých obdobích)
Volitelné zobrazované jednotky a rozsah období
Globální filtry
Agregace dat
Srovnání dat
Hromadné úpravy a modifikace dat
Modelování hodnot tahem myší