Ostatní vlastnosti

Přizpůsobitelná úvodní stránka (dashboard)
Záložky
Poznámky
Upozorňování
Rozbory vzorců pro libovolné buňky výkazů
Přehled účetních záznamů vstupujících do vzorce
Metodická nápověda
Legislativní slovník
Vyhledávání